Где можно научиться летать на самолете, как стать пилотом вертолета - обучение, переучивание пилотов в КЛА НАУ
На главную Карта сайта Контакты Найти :Об академии

Ми навчаємо і вчимось

6 ноября 2012

Інформація про роботу VI Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології»

1-2 листопада на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». Наукові напрями роботи конференції включали наступне: філософія освіти як духовна парадигма модернізації вищих навчальних закладів України; педагогіка вищої школи як наука, практика, навчальна дисципліна; шляхи і засоби підвищення якості освіти в сучасних умовах функціонування вищих навчальних закладів; концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностування (оцінювання) освітніх результатів у вищих навчальних закладах; фундаменталізація професійної освіти; зарубіжний досвід упровадження контекстно-професійної підготовки фахівця; інформаційні технології в навчальному процесі вищого навчального закладу; актуальні питання розвитку аксіопедагогіки у межах освітнього простору України; актуальні проблеми управління вищим навчальним закладом.

За підтримки керівництва КЛА НАУ викладачі нашої академії: к. п. н., доцент Т.С. Плачинда, к. п. н. Л. С. Герасименко та к. п. н. О. І. Москаленко взяли участь у роботі конференції, зокрема в обговоренні актуальних питань освіти та інноваційних поглядів науковців.

Конференція розпочалася привітальним словом ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького, д. пед. н., професора А. І. Кузьмінського, який познайомив учасників з історією та сучасністю Черкащини, Черкаського національного університету, у якому працює біля 600 викладачів, з яких 300 кандидатів наук та 80 докторів наук, розповів про філософію «студентоцентризму», яка активно діє у стінах навчального закладу. На конференції виступило багато провідних діячів педагогічної науки, серед яких Президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, академік НАН України і НАПН України В. І. Кремінь, перший віце-президент НАПН України, національний експерт з реформування вищої освіти в Україні, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України В. І. Луговий, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН І. А. Зязюн, директор Інституту вищої освіти НАПН України, кандидат фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України М. Ф. Степко та інші.

Крім українських фахівців у роботі конференції взяли участь науковці Австрії, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Ізраїлю, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Чехії.

Л. С. Герасименко
  © ГЛАУ/КЛА НАУ 2005-2020 г. Все права защищены.vacancies worldwide